El 57,3% de les dones residents a Espanya de més de 16 anys han patit algun tipus de violència masclista al llarg de la seva vida. Aquest percentatge suposa un total d’11.688.411 de dones. Un 19,8% de les dones van patir violència masclista en els 12 mesos anteriors de realitzar l’enquesta, aquest percentatge es tradueix en 4.048.273 dones. A més, l’enquesta, mostra diferències per edat. Les dones joves assumeixen en major mesura haver patit algun tipus de violència masclista al llarg de la seva vida, concretament el 71,2% de les dones de 16 a 24 anys i el 68,3% de les dones de 25 a 34 anys. En canvi, en el cas de les dones de 65 anys o més aquest percentatge representa el 42,1%.


DADES RELACIONADES