Els i les catalanes han utilitzat majoritàriament la televisió per informar-se sobre la pandemia, seguit per Internet. Si apliquem la mirada de gènere s’ha mostrat com existeixen poques diferències en el consum que fan homes i dones de la televisió. En el cas d’internet sí que s’observa una diferència d’un 5,7%, ja que el 81,2% d’homes i un 75,5% asseguren haver-se informat a través d’aquest mitjà. Pel que fa a la premsa un 44,8% d’homes i un 40,7% de dones han fet ús d’aquest canal, i finalment, el 37,2% dels homes i el 31,2% de les dones s’informen a través de la ràdio. Així doncs, les diferències volten el 5% a favor dels homes. Sí que s’observen diferències importants pel que a l’entorn, és a dir, a la informació rebuda per familiars, amistats i persones conegudes, on 23,4% de les dones i tan sols el 15,4% dels homes s’informa a través d’aquest canal.


DADES RELACIONADES