Font: Elaboració equip IQ a partir de les dades de Eurostat, Enquesta Europea Harmonitzada d'Usos del Temps, 2007.


DADES RELACIONADES