L’anomenat “sostre de vidre” fa referència a la dificultat que troben les dones per accedir als càrrecs directius. Tot i els majors nivells de formació que registren, elles es queden en posicions tècniques i professionals, sense arribar a la direcció. Algunes teòriques apunten que el concepte de “sostre de vidre” haurà de ser complementat, sino substituït, pel de “terra enganxós”, ja que les dones no només no accedeixen a les posicions més ben qualificades del mercat laboral, sinó que es troben amb serioses dificultats per superar els llocs de treball més precaris i menys valorats socialment. En aquest cas, veiem com els homes representen el 65,9% de les posicions de direcció i gerència, mentre que només ocupen el 33,9% de les ocupacions elementals.


DADES RELACIONADES