Font: Idescat, Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població, 2011.


DADES RELACIONADES