Les dades sobre el règim d’habitatge no mostren diferències significatives segons el sexe, ja que la comparació entre percentatges és força similar. Així, majoritàriament, un 70%, tant d’homes com de dones viuen en un règim de tinença de propietat, mentre que entorn un 30% viu de lloguer. Encara que no es trobin dissimilituds, les dades podrien apuntar cap a un major quantitat d’homes com a referents principals de l’habitatge, ja que si ens fixem en el número d’homes i de dones dels quals s’han recollit les dades, aquests primers són molt més nombrosos que les seves homòlogues pel que s’apunta com hipòtesis a una major de representació d’homes com a persona de referència.


DADES RELACIONADES