La salut mental té un paper fonamental en el nostre benestar. L’informe realitza una fotografia de la salut mental durant el període del confinament. Concretament mostra que el 22,1% de les persones mostren un nivell elevat de símptomes de depressió, tanmateix en el cas de les dones aquest percentatge es dispara fins al 27,8% i els dels homes es situa en el 17%. Pel que fa a l’ansietat, es mostren símptomes elevats en el 19,6% de la població, tot i que les dones superen aquest percentatge arribant al 26,8% i afecta al 13,2% dels homes. Finalment, pel que fa a l’estrès posttraumàtic es mostren símptomes elevats en el 19,7% de la població, concretament entre el 22,8% de les dones i el 16,9% dels homes. Així doncs, les dones mostren una major propensió a mostrar símptomes elevats de patir depressió, ansietat i estrès posttraumàtic que els homes. Aquestes dades ens mostren la rellevància d’abordar la salut mental i de fer-ho des d’una perspectiva de gènere.


DADES RELACIONADES