Font: Elaboració equip iQ a partir de dades d'Idescat, Enquesta d'estructura salarial, 2014.


DADES RELACIONADES