La presència de senadores s’ha anat incrementant lentament, per tant, la tendència ha estat cap a una representació més paritària passant del 2,9% de dones a la Legislatura Constituent fins el 41,3% a la XI Legislatura on s’assoleix la xifra més paritària fins al moment, malgrat està molt lluny de ser un reflex de la nostra societat ja que les dones representen un 51% de la població total i aquest fet no queda reflectit en termes de representació. En l’actual legislatura XIII, el percentatge de dones es situa al 40,38%, caldrà veure si en les legislatures futures el percentatge de dones torna a créixer.


DADES RELACIONADES