El nombre de diputats i diputades electes al Parlament de Catalunya ha passat d’un aclaparador 94% d’homes i 6% de dones a un 43,7% de dones i 56,3% d’homes. Aquesta tendència a la paritat va ser molt lleu fins a l’any 1999. A partir de llavors hi ha hagut una tendència pronunciada cap a la igualació, tot i que cal seguir assenyalant que mai hi ha hagut un parlament amb el mateix nombre d’homes i dones, que reflecteixi la composició de la societat que es representa.

Font: ICPS, Banc de dades dones i homes protagonistes a les Institucions (fins al 2016) i equip iQ a partir de les dades del Parlament de Catalunya, 2019.


DADES RELACIONADES