Pel que fa al Congrés dels Diputats, el canvi cap a una representació més equilibrada entre parlamentaris i parlamentàries es produí, primer, l’any 1996 i, després, al 2004. Des del 2004, però, la tendència a l’equilibri entre diputats i diputades s’havia matingut i la representació de les dones oscil·lava entre el 36 i el 40%. Tanmateix a las XIII legislatura (2019 – fins a l’actualitat), és la més igualitària arribant gairebé al 50% d’homes i dones, ja que el 47,4% d’electos són dones i el 52,6% són homes. Caldrà veure si en les pròximes legislatures es continua superant aquesta barrera del 40% de diputades i ascendeix fins al 50%.


DADES RELACIONADES