El joc infantil no està lliure de sexisme. Així ho posa de manifest un estudi realitzat per l’Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Género, on es pot observar que la publicitat de joguines fa una representació masculinitzada i feminitzada de rols professionals. Concretament, el 34% dels anuncis relacionats amb professions i dirigits a nenes s’associen amb el sector de perruqueria i estètica. Dels dirigits a nens, el 50% ho fa amb l’activitat de pilot, policia o militar / policia. Els nens només s’associen amb perruqueria i estètica en el 4,8% d’aquests anuncis. En els anuncis protagonitzats per nens, tot just s’incorporen activitats tradicionalment considerades femenines, la figura de mestre de casa només apareix en el 2,4% dels casos.


DADES RELACIONADES