Els sorolls, el vandalisme o la delinqüència, la contaminació o la brutícia a la zona i la manca de llum natural, per aquest orde, són els principals problemes detectats per la ciutadania espanyola en relació als seus habitatges. La manca de llum natural és més alta en les llars amb un persona adulta amb al menys un menor, en altres no es trobe gran diferències que puguin dur a plantejar una relació directa entre els diferents problemes de l’habitatge segons la composició de la llar, ja que tots el percentatges es situen al voltant de franges molt similars.


DADES RELACIONADES