Els premis Butaca de teatre s’atorguen des de l’any 1995, a partir de la votació popular amb l’objectiu d’aconseguir la màxima independència d’empreses i institucions del sector. Fins a l’any 2010, s’incloïen també tres premis cinematogràfics: millor pel·lícula, millor actor i millor actriu. Els percentatges dels premiats i premiades als Butaca mostren la tendència a premiar més els homes que les dones. A partir de l’any 2015, però, s’observa un petit canvi de tendència amb una proporció de dones premiades més elevada que la proporció d’homes premiats, i aquesta tendència sembla quedar fixada a partir de l’any 2018 (amb excepció de l’any 2020). Tanmateix, és important comentar que, si es consulta la web, es pot comprovar com aquesta major presència de dones entre les premiades no modifica l’escàs reconeixement tradicional de les dones en premis com millor direcció i millor text teatral. Es produeix una major freqüència de premiades en categories com vestuari i caracterització, mostrant una tendència comuna als diversos camps professionals: la segregació horitzontal.

Font: www.premisbutaca.cat


DADES RELACIONADES