Un 37,7% del total de la població assegura que no té capacitat per fer front a despeses imprevistes. Les diferències entre homes i dones són sensibles i és que les dones tenen un 13,7% més de possibilitats de no poder fer front a les despeses imprevistes que els homes. Si tenim en compte les respostes a aquesta pregunta per aquelles persones en risc de pobresa familiar, que representen el 19% de la població amb menor renda, veiem com la capacitat per afrontar imprevistos monetaris es redueix molt. En aquest cas, la bretxa de gènere augmenta lleugerament. Les dones pobres són les que menys capacitat tenen per fer-hi front, ja que un 80% no poden afrontar despeses imprevistes.


DADES RELACIONADES