Entre les llars monoparentals gairebé la meitat de llars pobres. Així doncs, aquest tipus de família és la que té més possibilitats de trobar-se en situació de pobresa. La incidència de la pobresa és també molt important entre les llars amb fills a càrrec diferents de les famílies amb dos progenitors. L’existència de fills/es és, doncs, un factor de risc per a l’empobriment de les llars. Això explica el fenomen de la pobresa infantil al nostre país, i té a veure amb la manca de suport públic a la criança, així com a la precarietat del mercat de treball. Si considerem les rendes baixes no en l’àmbit de la llar sinó en l’àmbit individual, comprovem que gairebé una de cada dues dones i una mica més d’un de cada quatre homes, tenen rendes per sota del llindar de pobresa en supòsit d’autonomia.

Font: INE, Enquesta de condicions de vida, 2019.


DADES RELACIONADES