Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de salut, 2017.


DADES RELACIONADES