Les dones representen al voltant del 60% del total de les persones que s’han titulat en aquest àmbit, ja sigui en estudis de grau o de màster. L’evolució del total de persones titulades en estudis de grau i màster d’Arts i Humanitats, s’ha mantingut força estable al llarg del temps, malgrat que la segregació va lleugerament a l’alça.

Font: Generalitat de Catalunya, Secretaria d'Universitats i Recerca


DADES RELACIONADES