Font: Elaboració equip IQ a partir de les dades de l'ICPS, Banc de Dades Dones i Homes Protagonistes a les Institucions, 2016.


DADES RELACIONADES