La mobilitat activa (caminar, anar en bicicleta o en VMP) és la forma majoritària per moure’s internament, seguit del transport públic i del vehicle privat. Tot i que les dones (50,1%) es mouen un major mesura que els homes caminant, anant en bicicleta o vehicle de mobilitat personal (VMP) que els homes (55,2%), i en transport públic (11,5% dones i 8,4% homes). En canvi, els homes (41,5%) tendeixen a fer més ús del vehicle privat que les dones (33,3%). Aquestes dades van en consonància amb les dades de mobilitat d’altres anys.

Font: ATM, AMB, Ajuntament de Barcelona i Idescat, Enquesta de mobilitat en dia feiner


DADES RELACIONADES