Comparat amb el conjunt d’electes locals, l’augment de la participació femenina a les alcaldies dels nostres pobles i ciutats és molt lleu. Cal tenir en compte que ni les polítiques de quotes aplicades als partits ni, sobretot, el canvi legislatiu que obliga a fer llistes paritàries, estableixen cap disposició en relació a qui encapçala la llista i es converteix en alcaldable d’un poble o ciutat. Així doncs, tot i que es produeix certa evolució favorable a la presència femenina, aquesta tendència és molt escassa i actualment el 76,9% d’alcaldies són governades per homes. Que les llistes electorals no puguin estar composades per més d’un 60% de cap dels dos sexes és una conseqüència directa de la Llei 3/2007 d’Igualtat efectiva entre dones i homes. Però que sols un 23,1% de les alcaldies estiguin governades per dones és una conseqüència directa de la cultura organitzativa dels partits que aspiren a representar la societat. Si els partits i coalicions no posen dones encapçalant les seves llistes, les seves oportunitats per tal d’assolir les alcaldies no existiran. Veure “Caps de llista en les eleccions catalanes.


DADES RELACIONADES