Entre els anys 2002 i 2021, el nivell d’instrucció de la població ha crescut. Pel que fa a l’educació obligatòria, mentre l’any 2002 hi havia menys dones que homes amb aquest nivell d’instrucció, el 2012 continua aquesta tendència però al 2021 s’inverteix i són les dones la població que té més estudis obligatoris. A la secundària postobligatòria no universitària no hi trobem grans diferències entre homes i dones i també es manté el percentatge al llarg dels anys que mostren les dades. Pel que fa als estudis superiors, a partir de l’any 2002 les dones són les que assoleixen més aquest nivell d’instrucció. 

 

Font: Enquesta de la població activa, INE


DADES RELACIONADES