En els programes de formació per a persones adultes a Catalunya es pot observar que les dones són, lleugerament, més que els homes. Destaca, la diferència pel que fa a competències digitals, amb un 68,8% de dones vers un 31,2% d’homes. També és pot observar diferències al grup de llengües sent un 56,1% dones i un 43,0% homes.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya


DADES RELACIONADES