Si ens fixem en els indicadors de maternitat dels darrers 19 anys, veiem que la mitjana de fills per dona va anar en augment fins a l’any 2008 i després va disminuir fins al 2013, coincidint amb els anys de la crisi econòmica. L’any 2014 repunta i ja en l’any 2015 les dones tenen de mitjana 1,39 fills/es, lluny de l’1,53 de 2008, però molt per sobre de les dades de 2001, que registraven l’1,28. Tot i així, la mitjana de fills dels darrers anys és una tendència altre cop a la baixa. Cal destacar que la mitjana de fills/es per dona a Catalunya, queda bastant lluny de la mitjana de substitució –la que assegura que el nombre de població es mantingui- que es troba en dos fills/es per dona.

Font: Idescat.


DADES RELACIONADES