Tot i que ha crescut el nombre de dones a la primera línia de la política institucional, aquest creixement no es reflecteix als mitjans de comunicació, on segueixen apareixent més homes (72%) que dones (28%) i segueixen destinant més temps (el 75% dels minuts destinats a donar veu a polítics/ques) als homes polítics que a les dones que es dediquen a aquesta mateixa activitat. A més, un mateix home polític apareix més vegades als mitjans que una mateixa dona política.


DADES RELACIONADES