L’iceberg de la violència ens mostra que la resposta judicial que es dóna a Espanya en matèria de violència masclista en l’àmbit de la parella és poc encoratjadora. De totes les dones que han patit violència en l’últim any, només el 23% han presentat una denúncia. De les que han presentat denúncia, només el 37% són denúncies admeses. D’aquestes denúncies admeses el 61% finalitza amb una sentència condemnatòria.
Aquesta figura ens fa veure com, de totes les dones que van patir violència, només una minoria, el 5%, acabà el procés judicial amb sentència condemnatòria cap a l’agressor. Per altra banda, pel que fa a les ordres de protecció, la creació d’aquestes mesures provisionals van ser una fita clau per a l’abordatge penal del fenomen de la violència masclista per part de les parelles o exparelles. Tanmateix, els i les jutgesses les van concedir l’any 2019 en el 70,4% dels casos.


DADES RELACIONADES