Les malalties cròniques són un factor de pèrdua de qualitat de vida molt rellevant i estan en gran mesura vinculades a les nostres condicions socials i els estils de vida que duem. Les dones en pateixen més que no pas els homes, tot i que en els darrers anys la seva incidència s’ha anat apropant. Els transtorns més freqüents, d’altra banda, no són idèntics per a ells que per a elles: el mal d’esquena lumbar o dorsal i les malalties reumàtiques són el transtorn més freqüent entre les dones. A més, la depressió i la incontinència urinària són dos transtorns crònics que apareixen en el ranking femení però no en el masculí. Per als homes el transtorn crònic més freqüent és la pressió alta; el colesterol elevat i el mal d’esquena lumbar o dorsal.

Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de salut de Catalunya.


DADES RELACIONADES