Que les condicions de vida influeixen en la salut mental és un fet conegut. També que la depressió incideix més en les dones (les afecta en un 11,2% dels casos) que en els homes (als qui afecta en un 3,9% dels casos). La depressió afecta també més a la població sense estudis que aquella que en té més. Aquest fet pot ser degut a les millors condicions de vida que implica l’accés a nivells d’ensenyament superior o potser a la major adquisició de recursos cognitius i emocionals per a fer front a aquesta amenaça. Però les dades mostren, a més, que el nivell educatiu del qual gaudim protegeix més les dones que els homes. Així, hi ha 4,9 punts de diferència en la incidència de depressió (major o severa) en els homes menys formats respecte els més formats. En canvi hi ha 11,3 punts de diferència entre les menys i les més formades.

Font: Generalitat de Catalunya, Enquesta de salut de Catalunya


DADES RELACIONADES