L’últim Informe sobre l’Observança del Pluralisme Polític a la Televisió i a la Ràdio publicat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i que analitza el període de gener a febrer de 2020, posa de manifest que la presència de les dones polítiques als informatius diaris, les entrevistes, els debats i les tertúlies de les televisions catalanes continua sent més baixa que la dels homes. Malgrat que la seva presència s’ha incrementat amb el pas dels anys, actualment l’aparició de dones representants de Governs i de partits continua sent minoritària.

Font: CAC, Informes sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio 2008-2020.


DADES RELACIONADES