Més d’una de cada tres llars està formada per una parella amb fills/es. Aquesta és la forma més comuna de llar catalana. A continuació trobem les llars unipersonals i les llars on conviuen parelles sense fills/es. Cadascuna d’aquestes fórmules representa una de cada quatre llars. Tanmateix, en aquestes dades proveïdes per l’Idescat, podem veure que el tercer grup en importància és el de les mares soles amb filles/es, que representa un 8,4% de les llars, i quadruplica el percentatge de pares sols amb fills/es. Els pares sols, conjuntament amb les llars amb dos o més nuclis i les persones que conviuen sense pertànyer a un nucli familiar, serien les formes de convivència més minoritàries, representant entre un 2% i 3% de les llars a Catalunya

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta contínua de llars de l'INE.


DADES RELACIONADES