La feminització de la pobresa és un fenomen escassament visible si utilitzem la taxa de risc de pobresa (o d’altres com la taxa AROPE). Aquestes taxes, es segreguin o no per sexe, utilitzen la dada de la renda de les llars de referència. Per això es proposa de forma complementària, utilitzar la taxa de risc de pobresa en supòsit d’autonomia (o ingressos individuals per sota del llindar de risc de pobresa en una llar unipersonal). Aquest indicador ha estat ideat per la càtedra d’inclusió social de la URV per fer visible la situació de les persones en funció de la seva renda individual (sense comptabilitzar càrregues familiars ni ingressos conjunts de la llar). Segons aquest indicador, podem observar com el risc de pobresa dels homes passa d’un 18,4% a un 26,6%. En canvi, el de les dones passa de ser d’un 24,1% a ser d’un 45,6%. Això assenyala un important problema d’autonomia econòmica femenina, que condiciona múltiples aspectes de la qualitat de vida i la llibertat d’aquestes.


DADES RELACIONADES