Les explotacions agràries familiars han estat disminuint al llarg de les darreres dècades. A Catalunya han passat de ser 74.300 a ser 51.137. Tanmateix, aquest descens té a veure amb el descens d’homes titulars, no tant amb el de dones titulars, que s’ha mantingut estable. De fet, entre l’any 2007 (la punta de la bombolla econòmica) i 2016 el nombre de dones titulars d’explotacions agràries ha augmentat, passant d’una mica més de 10.000 a gairebé 13.000, malgrat que del 2013 a 2016 ha existit una lleugera disminució. La proporció d’aquestes que són caps d’explotació (hi pot haver més d’un/a titular, però només un/a cap d’explotació, que en tot cas serà titular), a més, també ha anat en augment. Tot i això, la proporció d’homes i dones titulars i caps d’explotació agrària familiar segueix sent molt desigual, i el 75% de les persones titulars són homes.


DADES RELACIONADES