El repartiment del treball domèstic i familiar durant el confinament no es porta a terme de manera equitativa. De les persones enquestades que consideren que han canviat el repartiment de la llar durant el confinament, el 35% responen que ja era igualitari abans, el 33,1% considera que ha sigut igualitari (del tot, molt o força igualitari), el 17,6% poc igualitari i el 13% gens igualitari. Tanmateix, aquesta percepció canvia segons el gènere de la persona que contesta: les diferències més grans es troben entre els homes i les dones que contesten que el repartiment ja era igualitari abans del confinament, i les que valoren que el repartiment no és gens igualitari. En aquest sentit, els homes són més optimistes respecte a aquest aspecte. El 42,6% dels homes considera que ja era igualitari abans mentre que per les dones aquest percentatge representa el 27,6%. De manera oposada, el 20,6% de les dones opinen que no és gens igualitari, mentre que tan sols 5,7% dels homes valoren d’aquesta manera el repartiment.


DADES RELACIONADES