Durant el confinament, les activitats de lleure s’han vist alterades per a tota la població. La TV ha seguit sent l’activitat preeminent, però navegar per internet amb l’objectiu de cercar informació ha estat la segona activitat més practicada a molt poca distància. I existeixen certes diferències de gènere en les preferències. La major part hi eren abans del covid, amb alguna excepció.
L’ús d’internet per a informar-se és més freqüent entre els homes (que per a ells ha passat per davant de la televisió!) mentre que l’ús d’internet per a relacionar-se amb altres a través de les xarxes socials és més freqüent entre les dones, com ja ho era abans de la crisi. També seguint la tendència de la vella normalitat la lectura de llibres està sent més practicada per dones i els videojocs molt més practicats per homes.
Potser l’activitat on la tendència s’ha modificat de forma més clara durant el confinament és l’esportiva, que ara és més popular entre les dones (potser perquè s’ha hagut de realitzar dins de casa), quan altres estadístiques prèvies mostraven que era una pràctica realitzada més sovint pels homes.


DADES RELACIONADES