Dècades enrere, la conducció ha estat una tasca quasi exclusiva dels homes, rols de gènere tradicionals que s’han associat als homes i a les dones. Davant d’aquesta diferenciació d’actituds, en aquestes últimes dècades, les dones han anat trencat moltes de les barreres existents entre les pràctiques tipificades com a masculines, entre d’elles, la conducció. Així, actualment el 43% de les llicències de conducció pertanyen a dones, percentatge que va augmentant amb els anys, i que possiblement passats uns anys s’equipararà amb el d’homes, ja que la possessió de llicències de conduir es concentra entre el grup de dones més joves. Tanmateix, les dades sobre usos del transport públic i privat, hi ha una proporció més alta d’homes que de dones que utilitzen el transport privat.


DADES RELACIONADES