En l’actual situació de pandèmia de la COVID-19, són diverses les ocupacions que hi fan front des de primera línia. Tanmateix, existeix una marca de gènere en la composició d’aquestes ocupacions ja que, comptabilitzades en el seu conjunt, aquestes estan formades per un 65% de dones i un 35% d’homes. Alhora, la presència de dones i homes també és diferent en la composició de les diverses ocupacions que estan donant resposta a primera línia d’aquesta crisi. Així doncs, el fenomen de la segregació horitzontal hi és molt present; mentre que els transportistes i bombers, majoritàriament són homes, en altres ocupacions com el personal de neteja, el personal de residències de gent gran, el personal de serveis socials, el personal sanitari i farmacèutic, el professorat i la venda de productes està format en major mesura per dones.


DADES RELACIONADES