Les ruptures matrimonials -nul·litats, separacions i divorcis- anaven en augment durant la primera meitat de la dècada passada. A partir de l’any 2007, en què hi va haver 27.493 ruptures, aquesta tendència es va invertir de forma brusca. Amb irregularitats, el nombre ha anat baixant des d’aquell moment i fins al 2013, any en què hi va haver 18.584 ruptures. Des de llavors, la tendència sembla haver-se invertit de nou, tot i que de forma tímida i irregular. L’any 2014 hi va haver 19.591 separacions i el 2015 la xifra va ser inferior, situant-nos en 18.898. La frenada en les separacions pot estar associada a la crisi econòmica, ja que es produeix en paral·lel a altres fenòmens, com ara el descens de la natalitat. L’excepció a la norma són els matrimonis de persones del mateix sexe, legalitzats l’any 2004 i que presenten una tendència a l’alça.

Font: Idescat a partir d' INE.


DADES RELACIONADES