Font: Elaboració equip Quotidiana a partir de les dades de l'ICPS, Banc de Dades Dones i Homes


DADES RELACIONADES