El gènere dels desplaçaments quotidians

El motiu dels desplaçaments quotidians presenta un biaix de gènere. Les dones en realitzen més per motius “no ocupacionals” -que hem anomenat “altres motius quotidians”-. Aquests motius, no per ser propis de l’esfera privada de les persones són menys obligatoris o lligats a la realització d’un treball, si bé es tracta d’un treball no remunerat. […]

LLEGIR MÉS