Les darreres dades de l’Enquesta de Participació Cultural de Catalunya sobre l’ús de plataformes d’Internet que fa la població catalana, mostren que els homes, amb un 21,2% consumeixen més webs de diaris i revistes que les dones, que tan sols ho fan el 16,2%.
Respecte a la plataforma més consumida per les dones és Facebook, amb un 19,4%. Els homes se situen gairebé 3 punts per sota, amb un 16,5%.


DADES RELACIONADES