El percentatge d’homes premiats amb els Premis Nacionals de Cultura -excloent els premis a entitats-, oscil·la entre el 71% l’any 2009 i el 0% de l’any 2020. Pel que fa al jurat tendeix a ser paritari i des del 2014 hi ha un nombre més alt de dones que d’homes. Així, aquest premi, notablement menys masculinitzat que altres guardons culturals, ha presentat sempre un jurat paritari o feminitzat. Les dades relatives a l’any 2021, a més, mostren com el 60% de les persones o les entitats premiades són dones. És el percentatge més elevat de dones premiades de tota la història d’aquest premi.


DADES RELACIONADES