Els homes que treballen a jornada complerta fan de mitjana 42 hores, per sobre del que mana la llei, i les dones, 37:51 hores. Hi ha més de 4 hores setmanals de diferència que també es troben entre els homes i les dones que treballen a temps parcial.
Els patrons de gènere que dicten que la responsabilitat del treball remunerat és masculina i que els homes han de ser presents a la feina, mentre les dones ho són a casa, es reprodueixen siguin quines siguin les condicions laborals (tipus de jornada, compte propi/compte d’altri, etc.).


DADES RELACIONADES