L’abandonament prematur dels estudis contempla les persones d’entre 18 i 24 anys que han assolit com a màxim el nivell d’ESO i que han declarat no haver rebut cap tipus de formació en les 4 setmanes precedents a l’entrevista.
Podem veure com a partir de l’any 2008, amb l’arribada de la crisi econòmica, l’abandonament prematur dels estudis decreix, només amb l’excepció dels homes per l’any 2013. Aquestes dades confirmen que cada vegada més la població veu la necessitat d’assolir un nivell alt de formació. L’any 2015, a Catalunya, les taxes d’abandonament prematur se situen en el 18,8% (un 21,8% dels nois i un 15,8% de les noies). La diferència entre sexes és d’un 6% favorable a les noies.
Tot i aquesta disminució, cal tenir en compte que l’any 2010, el Consell Europeu va adoptar l’estratègia Europa 2020, en què un dels grans objectius a assolir era la reducció de les taxes d’abandonament escolar a menys del 10%. La taxa global a Catalunya està molt lluny d’aconseguir aquest objectiu.

Font: Generalitat de Catalunya, Indicadors de l'ensenyament


DADES RELACIONADES