La capacitat de poder utilitzar un vehicle privat (cotxe, moto o furgoneta) per desplaçar-se habitualment és molt determinant en un territori on les possibilitats d’accedir a les seves funcions amb altres mitjans és limitada. La disposició d’un vehicle privat (en la majoria dels casos el cotxe de la llar), a més, és un símbol de poder i capacitació. Mentre no s’assoleixi un model de mobilitat més sostenible, la menor capacitat de les dones de desplaçar-se amb vehicle privat limita la seva capacitat de satisfer les necessitats quotidianes i, a més, acota l’abast del seu mercat laboral. Encara que aquestes dades mostren petites diferències en l’ús dels diferents vehicles privats per desplaçar-se, la suma de totes aquestes dissimilituds comporta una desigualtat on els homes es desplaçant un 13% més transport privat que les dones.


DADES RELACIONADES