La recomanació de mantenir l’anonimat de les víctimes i dels agressors i el seu origen és un aspecte que encara no s’ha resolt en el tractament que els mitjans de comunicació fan de la violència masclista. Si més no, el seu tractament per part dels mitjans de comunicació ha millorat amb el pas dels anys.
Segons l’estudi publicat per l’Associació de Dones Periodistes, en l’any 2019 el gruix de les informacions que no expliciten l’origen de la víctima o de l’agressor és del 55% de les notícies analitzades. Però si es compara aquesta xifra amb l’any anterior, podem veure com l’any 2018 les noticies que no fan esment a la condició d’estranger de la víctima o de l’agressor era d’un 83% . Un percentatge bastant més alt que 2019 i que anys anteriors, que oscil·laven entre el 50% i 60%.


DADES RELACIONADES