La composició de la llar té importants efectes sobre la dedicació de temps de les dones a les tasques de la casa i a la família. Les dones que dediquen més hores a la cura són aquelles que viuen dins d’una família tradicional, amb parella i fills.
Per a aquestes dones, la mitjana d’hores dedicades a la cura puja de mitjana a 4.34 h diàries. Per contra, les dones que menys temps hi dediquen són aquelles que viuen soles.
Es podria pensar que el salt important pel que fa a dedicació a la llar es dóna quan la parella té fills, però les dades semblen mostrar que és major el salt en hores femenines dedicades a la cura quan ella passa de viure sola a viure en parella.
Pel que fa als homes, la composició de la llar pràcticament no altera la seva dedicació a la cura. Aquesta important rigidesa demostra que l’adaptació a les circumstàncies vitals de la família recau majoritàriament sobre les dones.


DADES RELACIONADES