El Govern de l’Estat té una valoració ciutadana realment molt negativa, una de les més negatives de tota la serie històrica que publica el Sondeig de l’ICPS des de l’any 1991. El 48,7% de les dones i el 56,8% dels homes valoren negativament el govern central (entre el 0 i el 4).


DADES RELACIONADES