Les 24 hores d’un dia es divideixen per cobrir diferents activitats, que ocupen un temps diferent segons el sexe de la persona. Els homes prioritzen la seva dedicació al treball remunerat, ja que sobre ells recau l’expectativa social (el rol de gènere) de la provisió de recursos per la llar, el sou principal. Per aquest motiu, hi ha més homes que no pas dones que treballen remuneradament, i de mitjana, hi dediquen més hores al dia.
Per contra, el rol femení empeny a les dones a assumir la cura de la família: l’organització de la llar, la compra, la cuina, la neteja, la responsabilitat dels fills i filles, l’assistència a les persones grans, a les dependents i a les independents. Aquesta feina infinita i la seva responsabilitat feminitzada fa que les dones treballin dins la llar en molts més casos que els homes, i que el temps diari dedicat a la cura sigui pràcticament el doble.
Tot i aquesta divisió sexual del treball, des dels anys 80 l’empobriment progressiu de les famílies i l’alliberament femení, han provocat que un gran grup de dones de classe mitjana passin a assumir part del treball fora de la llar, en un règim de doble presència, mentre els homes es fan corresponsables de les tasques de cura en molta menor mesura.
Així, la suma dels temps dedicats als treballs remunerats i no remunerat és superior entre les dones que entre els homes.

Font: Idescat. Enquesta de l'ús del temps


DADES RELACIONADES