Les dones pateixen més atur que els homes, tal com mostren les dades des de l’any 2017 al 2021.
Cal remarcar que a l’any 2021 la taxa d’atur s’ha reduït respecte a l’any anterior tant per homes com per dones, concretament un 1,5% per ells i un 0,5% per elles. Caldrà parar l’atenció a dades futures per analitzar més profundament l’impacte de la crisi provocada per la Covid-19 en l’ocupació a mitjà i llarg termini.


DADES RELACIONADES