Font: CIS, Enquesta Nacional de Salut Sexual, 2009.


DADES RELACIONADES